Giá thuê
0Triệu đồng100Triệu đồng
N2707
Căn hộ N2707
15 triệu/tháng
N2701
Căn hộ N2701
15 triệu/tháng
N2105
Căn hộ N2105
16.300 triệu/tháng
C73205
Căn hộ C73205
15.150 triệu/tháng
Giá thuê
0Triệu đồng100Triệu đồng